Để nâng cao chất lượng dạy học, chất lượng giáo dục toàn diện trong trường học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Nâng cao quản lí hoạt động của các tổ chuyên môn, góp phần phát huy năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên

 

Ngày 08/11/2019, Cụm giáo dục số 2 xây dựng và thực hiện kế hoạch sinh hoạt chuyên môn liên trường tại trường THCS Kỳ Lâm với chủ đề: Giáo dục STEM trong chương trình giáo dục phổ thông. Thông qua một số hoạt động và dự án giáo dục STEM tại trường THCS Kỳ Lâm đơn vị đã thực hiện tìm hiểu tập huấn tại Sở GDĐT và Bộ GDĐT trong 2 năm học vừa qua để các đơn vị thảo luận góp ý tìm ra giải pháp cách làm hiệu quả nhất trong việc áp dụng giáo dục STEM vào các hoạt động dạy học trong nhà trường; từ đó góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, hoàn thiện kĩ năng giảng dạy; phát huy khả năng sáng tạo, kết nối lí thuyết với thực hành, giữa ý tưởng và thực tế trong giảng dạy; đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực người học và nâng cao khối đoàn kết giữa các trường trên địa bàn toàn huyện.

Sinh hoạt chuyên môn với chủ đề: “Giáo dục STEM trong chương trình giáo dục phổ thông” có 07 đơn vị trường thuộc cụm giáo dục số 2 và một số đơn vị trường trên địa bàn huyện đã thành công tốt đẹp.

(Một số hình ảnh trong buổi sinh hoạt CM liên trường)

 

 

 

 

Trường THCS Kỳ Lâm