Ngày 17.3.2020 các Thầy cô trong Ban Giám hiệu, Đoàn thanh niên trường THPT Kim Bình duy trì đo thân nhiệt, Giáo viên chủ nhiệm kiểm tra việc đeo khẩu trang và rửa tay khử trùng cho học sinh

 

 

Ban biên tập trường THPT Kim Bình